zbierać


zbierać
pot. Zebrać kości «zmobilizować się do działania, ruszyć z miejsca, zacząć coś robić»: Idziemy, zbieraj kości do pionu. M. Borowa, Dominika.
Coś zbiera krwawe, obfite itp. żniwo zob. żniwo.
Zbierać grosz do grosza zob. grosz 2.
Zebrać coś, kogoś do kupy zob. kupa 2.
Zebrać myśli zob. myśl 14.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zbierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zbieraćam, zbieraća, zbieraćają, zbieraćany {{/stl 8}}– zebrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, zbiorę, zbierze, zbierz, zbieraćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} skupiać, gromadzić …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbierać — → zebrać …   Słownik języka polskiego

  • zbierać się – zebrać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o ludziach i zwierzętach: przybywać w jedno miejsce w większej liczbie, tworzyć gromadę, grupę, gromadzić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bociany zbierają się na łąkach przed odlotem.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbierać – zebrać manele — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wynosić się skądś, opuszczać jakieś miejsce : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zbieraj manele, niech cię tu więcej nie widzę! No to ja zbieram manele, bo już późno. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbierać – zebrać [pozbierać] siły — {{/stl 13}}{{stl 7}} koncentrować się, mobilizować się przed przystąpieniem do czegoś trudnego, przed podjęciem wyczerpującego wysiłku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przed egzaminem trzeba pozbierać siły. Zawodnik zebrał wszystkie siły przed skokiem.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zbierać się — 1. Zebrać się na odwagę «zdecydować się na coś, na co wcześniej nie miało się śmiałości»: Zebrała się na odwagę i weszła do dyżurki. Przeprosiła, że przeszkadza, ale musi o coś spytać. M. Gretkowska, Podręcznik. 2. Zebrać się w sobie a) «naprężyć …   Słownik frazeologiczny

  • pakować [zbierać] manatki — {{/stl 13}}{{stl 7}} zabierać swoje rzeczy i wyprowadzać się, wynosić się skądś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pakuj manatki, nie chcę cię tu dłużej widzieć! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zebrać — dk IX, zbiorę, zbierzesz, zbierz, zebraćał, zebraćany zbierać ndk I, zebraćam, zebraćasz, zebraćają, zebraćaj, zebraćał, zebraćany 1. «biorąc, wydostając skądś po kolei, zgromadzić coś w jednym miejscu; skupić w swoim posiadaniu» Pszczoły… …   Słownik języka polskiego

  • gromadzić — ndk VIa, gromadzićdzę, gromadzićdzisz, gromadzićadź, gromadzićdził, gromadzićdzony «składać w jednym miejscu rzeczy, przedmioty; skupiać w jednym miejscu istoty żyjące; zbierać» Gromadzić książki, zapasy. Gromadzić wojsko. gromadzić się 1.… …   Słownik języka polskiego

  • taca — ż II, DCMs. tacacy; lm D. tac «płaskie naczynie stołowe, na którym przenosi się lub podaje różne przedmioty (np. naczynia, potrawy); używane także do kwestowania» Drewniana, srebrna taca. Taca na owoce. Taca ze szklankami, ze śniadaniem. Podać,… …   Słownik języka polskiego